subscribe to RSS

Demokracie: Není úniku

V bodě dějin, v němž se právě nacházíme, se rozpor kapitálu stává stále zřejmějším na celém světě. Mezi proletáři kolem světa to vře, neboť jejich vlastní reprodukce je čím dál tím obtížnější. A jelikož pro proletáře je již složité pokračovat ve svých životech, je to sám kapitál jakožto vykořisťovatelský vztah, kdo se dostal do reprodukční krize. Současné boje proletářů jsou projevem dnešní podoby tohoto vztahu vykořisťování.

Demokracie: Není úniku
Feb 22, 2011
Agenti chaosu

Joulukuu 2008, Kreikka: yritys paikantaa kamppailumme voima ja rajat

‘Rajoilta poliisiasemille, demokratia murhaa’ (iskulause seinässä)

Joulukuu 2008, Kreikka: yritys paikantaa kamppailumme voima ja rajat
Apr 28, 2010

Řecko, prosinec 2008: Pokus detekovat silné a slabé stránky našeho boje

Ačkoli se stát a spektákl snažily události prosince 2008 snížit na „nepokoje mládeže“, jejímuž věku vlastní citlivost ospravedlňuje její reakci na svět dospělých, jsou tyto události nejdůležitějšími historickými událostmi za posledních 35 let v Řecku. V prosinci se totiž vzbouřila menšina dělnické třídy, která žije v jednom malém koutě světa. Svými činy kritizovala soudobé společenské vztahy, práci, komoditu, stát. Tato destruktivní a zároveň kreativní kritika byla antikapitalistická a nikoli reformátorská. Byla výrazem potřeby překonat kapitalistické vztahy.

Řecko, prosinec 2008: Pokus detekovat silné a slabé stránky našeho boje
Jan 30, 2010
Blaumachen

ДЕКАБРЬ’08, ГРЕЦИЯ: Сила и ограниченность нашей борьбы

Несмотря на то, что государство и спектакль пытались представить декабрьские события 2008г. как обычное «восстание молодежи», которая в силу природной чувствительности своего возраста имеет полное право противостоять миру старших, для нас очевидно, что в этих событиях есть нечто, что делает их самыми важными для Греции за последние 35 лет. Декабрь был восстанием меньшинства рабочего класса, [...]

ДЕКАБРЬ’08, ГРЕЦИЯ: Сила и ограниченность нашей борьбы
Nov 18, 2009
Blaumachen

Next Entries »